fbpx
Back To Top

DSB Ung - Orange Fri

Ny strategi og kreativt kampagnekoncept hjælper DSB til at genvinde styrke i det tabte ungdomssegment.

Baggrund

DSBs salg i den unge målgruppe 16-26 år er faldet støt de seneste år – og særligt for så vidt angår DSB Ungdomsbilletter (rejser over Storebælt). Årsagen kan især findes i øget konkurrence fra øvrige transportmidler – primært grundet faldende bilpriser og fjernbusser.

Samtidig undergår den kollektive trafik i Danmark i disse år nogle af de største reformer siden 1970’erne. Ift. unge betyder det bl.a., at flere af DSBs unge-produkter forringes eller udgår. I marts 2019 ændredes DSBs produkttilbud til unge sig ved en takstreform. Reformen omfatter bl.a. udfasning af DSB Ung-kort (fordelsprogram) og -50% Ungdomsbilletter (”Billigdage”).

Kombinationen af disse faktorer betød, at DSB oplevede tab af markedsandele, så opgaven handlede om:

  • Hvordan fastholder DSB kunder, som er vant til at købe Ungdomsbilletter med -50%?
  • Hvordan forbedres prisperceptionen blandt de unge ift. DSB?
  • Hvordan kan vi overordnet set gøre os mere attraktive over for den unge målgruppe?

Løsning

Sammen med DSB fik vi afdækket relevante drivere, som blev afsæt for strategien om at få DSB tilbage på consideration set. Det sker med et kreativt afsæt og eksekvering af konceptlinjen “Det er din rejse” – i livet, dagligdagen og samfundet. Vi lader de unge tale, og konceptet ”trækker vejret” gennem vores unge-indsigter, mod til at vise diversitet, ét Danmark samt udnyttelse af oplagte og relevante occasions og en mediestrategi, hvor vi kan folde budskaberne ud emotionelt og troværdigt.

Det bærende element i konceptet blev en række korte film målrettet de unge og deres medievaner. Fokus på genkendelige typer og behovssituationer for at gøre det mere cool at tage toget og koble DSB til ungdomskulturen – f.eks. til Roskilde Festival, hvor vi så kan følge op med produkter som bevis for værdiskabelse for målgruppen.

Resultater

DSB Ung-konceptet er kommet flyvende fra start, og de første kampagneindsatser viser imponerende resultater:

  • Relevans-score, som ligger 76% over benchmark
  • Ad-liking, som er 47% over benchmark
  • Positiv påvirkning af syn på DSB, som er hele 125% over benchmark
  • Stor positiv respons i salgs- og adfærdsdrivende kampagnespor